Bůh, sex a manželství

Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Milost svátosti manželství (2.): To nejlepší z dokumentů církve

Svatí Jáchym a Anna z papežské kaple Redemptoris Mater Některé texty učitelského úřadu církve o milosti svátosti manželství jsou opravdu skvostné. Posuďte sami: Katechismus katolické církve: „Tato milost vlastní svátosti manželství je určena k…


Milost svátosti manželství (1.): Duch Svatý jako umělec

Jak působí milost svátosti manželství? Co znamená žít "spiritualitu manželství"? Správně tušíte: nějak to souvisí s Duchem svatým! Přečtěme si na úvod úryvek z Katechismu katolické církve: "Různé liturgie [svátosti manželství] mají bohatství…


Panenství - druhá šance

Mluvit o předmanželské čistotě a panenství jako o vzácném svatebním daru je jen půlka "dobré zprávy o sexu a manželství". Tou druhou půlkou je: Vždycky můžeš začít znova. Chtěl bych říci, že jsou dva druhy panenství: panenství (panictví) těla a…


Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce

Učení katolické církve o antikoncepci nevyvolává v lidech zrovna nadšení. Kdesi hluboko za tím se možná skrývá podezření, že „církev má něco proti sexu“, nebo že chce dosáhnout toho, aby věřící rodiny měly dost dětí pro sestavení fotbalového týmu.…


Říkat sexem pravdu

O čem je sex? Níže uvádím velmi stručný souhrn toho, co katolická církev učí o manželském sexu: Bůh stvořil pohlavní styk tak, že říká: "Odevzdávám se ti. Přijímám tě. Jsi můj manžel, jsi má manželka." Má "manželský" smysl. Sex je řeč těla s předem…


Etické problémy asistované reprodukce

V tomto článku bych rád popsal některé postupy asistované reprodukce a zmínil též jejich hodnocení z pohledu katolické církve. Výše uvedené schéma ukazuje jednotlivé fáze u nás nejrozšířenějšího postupu asistované reprodukce, tj. metody ICSI …


Ženich a nevěsta - Šifra dějin spásy

Rembrandt: Židovská nevěsta Může nám obraz ženicha a nevěsty pomoci hlouběji pochopit radostnou zvěst? Posuďte sami: Snubní tajemství podle Katechismu katolické církve. I. Na počátku: muž a žena stvoření k Božímu obrazu 1604: Bůh, který stvořil…


Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (12.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Na základě svého duchovního úřadu utvrzovat bratry (srov. Lk 22,32) deklaruji, že církev nemá vůbec žádnou autoritu udělovat kněžské svěcení ženám a že toto rozhodnutí…


Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (11.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Ikona Krista - Ženicha (řec. Nymfios) Motto: „Církev jako nevěsta Ježíše Krista chce být knězem milována úplně a bezvýhradně, tak, jak ji miluje Ježíš Kristus. Kněžský celibát…


Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (10.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Umělé oplodnění metodou ICSI Motto: „Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. „Co mi chceš dát? – prosí Abraham Boha – Jsem stále bezdětný“ (Gn 15,2)…


  • 1
  • 2