Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského.

 

Modlitební koutek

 Motto:

„Ten, kterého máš nyní, není tvůj muž…“

Ježíš Kristus (Jan 4,18)

„Často říkáme, že toužíme po čistotě, ale potom děláme rozhodnutí, která ji sabotují.“

Randy Alcorn 

Hlavní myšlenky:

 • Je velmi obtížné najít jediný rozumný důvod, proč by někdo, kdo chce upřímně zachovávat předmanželskou čistotu, chtěl s druhým bydlet před svatbou. Ty dvě volby se totiž vzájemně logicky vylučují.
 • Nezdá se, že by společné bydlení před svatbou posilovalo stabilitu manželství. I když lidé spolu dnes běžně bydlí (často i několik let), rozvodovost zůstává mimořádně vysoká.
 • Společné bydlení před svatbou je nemorální proto, že je to „blízká příležitost ke hříchu“: vědomě, dobrovolně a lehkomyslně se vystavujeme situaci pokušení proti čistotě. Takové jednání je také v rozporu s ctností prozíravosti. Je to situace podobná tomu, když by se nějaký ženatý muž pravidelně scházel o samotě s nějakou atraktivní kolegyní z práce. Jak může říci, že pečuje o svou manželskou věrnost?
 • Opravdová láska nikdy úmyslně druhého nesvádí ke hříchu ani ho zbytečně nevystavuje pokušení. Chce pro druhého jen dobro. Bere ohled na jeho slabost.
 • Partneři, kteří spolu bydlí beze svatby, dávají také špatný příklad ostatním, oslabují úctu k předmanželské čistotě a jedinečnosti manželství a mohou se stát zdrojem pohoršení.
 • Až jednou večer – šťastní, zamilovaní a unavení – spolu přes všechna předsevzetí skončíte v posteli, nikdo ve vesmíru nebude překvapený. Všechno jste si totiž k tomu dokonale připravili.
 • Nechte Boha, aby položil základní kámen vaší společné domácnosti svým požehnáním - ve svátosti manželství.

Otázky k diskusi a dalšímu promýšlení:

 1. Má pro vás společné bydlení nějaký symbolický význam? Co podle vás vyjadřuje o společném závazku?
 2. Jaké tři věci byste do vašeho nového bytu pořídili nejdříve?
 3. Měli byste/máte v bytě nebo domě místo, kde se scházíte ke společné modlitbě? Visí někde viditelně kříž? Jaké místo v domě má Bible?
 4. Jaký detail v ložnici může prozrazovat, že je to ložnice křesťanů?
 5. Jaké důvody nejčastěji (věřící) páry uvádějí pro společné bydlení? Co tím chtějí získat? Co těmto důvodům říkáte?
 6. Opravdu je společné bydlení nezbytné pro dobrou volbu partnera a kvalitní manželství? Existuje nějaká křesťanská alternativa? Jak si vysvětlujete fakt, že navzdory tomu, že spolu dnes lidé běžně dlouho bydlí beze svatby, jejich manželství není kvalitnější ani stabilnější?
 7. Jak chápete pojem „blízká příležitost ke hříchu“ v oblasti předmanželské čistoty? Jaké jsou podle vás nejvíce „rizikové“ situace a chování?
 8. Jak si partneři mohou vzájemně pomáhat v zachovávání čistoty?

Doporučená literatura:

 • West, C.: Dobrá zpráva o sexu a manželství. Praha: Paulínky 2010.
 • Kvapilík, M. (2014): Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat. Brno: Cesta.
 • St. James, R. (2000): Čekej na mě. Praha: Samuel.

Internetové odkazy:

Bůh-sex-manželství_07_Je společné bydlení před svatbou hřích.pdf - materiál k prohloubení tématu ve formátu pdf.