Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského.

 

 

Motto: 

„Nač startovat motor, když nechcete vyjet z garáže?“

Neznámý autor

 

Hlavní myšlenky:

 • Sex patří až do manželství. Pokud s tím nesouhlasíte, nemá cenu číst dál. :)
 • Pokud patří do manželství sex, pak i sexuální předehra, tj. úmyslné vzájemné probouzení a stimulace sexuálního vzrušení a rozkoše.
 • Období chození má svoje vlastní úkoly: je potřeba se vzájemně dobře poznávat, růst v úctě k druhému, ve svobodě, sebeovládání a dalších ctnostech, které se stanou základem dobrého manželství. Je nutné také společně prohlubovat své přátelství s Bohem.
 • V tomto období si mají partneři být vzájemně oporou v zachovávání čistoty v myšlenkách, slovech i jednání. To vyžaduje zapojení inteligence, citlivého srdce, pevné vůle a vytrvalosti. Vzájemná podpora v této oblasti je projevem opravdového taktu, úcty a nesobecké lásky k druhému. Neobejde se bez pomoci Boží milosti a důvěry v Boží milosrdenství.

Otázky k diskusi a dalšímu promýšlení:

Při rozhodování o tom, kde se nacházejí hranice fyzických projevů před manželstvím, je možné si položit následující otázky:

 1. Je to, co děláme, rozumné? Je to v souladu s tím, pro co jsme se sami rozhodli? Vím, že moje máma pro mě ve skříni schovává vánoční dárek. A já chci s jeho otevřením opravdu počkat až na Vánoce. Má smysl se ptát: „Jak moc můžu otevřít dvířka té skříně, abych se tím nepřipravil o vánoční překvapení? Abych dodržel svoje předsevzetí?
 2. Pomáháme tím, co děláme, jeden druhému v zachovávání čistoty v myšlenkách, slovech i v jednání? Nejsme jeden pro druhého spíše zdrojem zbytečného pokušení? Může se to týkat např. i toho, jak se oblékáte (platí zvláště pro dívky), kde a jak spolu trávíte čas…
 3. Bavili jsme se spolu o hranicích, které oba chceme respektovat? Jsme ochotni se k nim vrátit, pokud je překročíme? Nevytvářím na druhého nátlak, aby tyto hranice posunul?
 4. Modlíme se spolu za dobrou volbu životního partnera, za zachování čistoty a růst v opravdové lásce?
 5. Jsou naše projevy něhy a náklonnosti skutečně oslavou Boha? Písmo uvádí: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží (1 Kor 10,31).
 6. Přemýšlel jsem někdy o tom, co by na naše chování řekl můj budoucí partner? Lidé spolu chodí, a také se rozcházejí. Jaké dědictví si chci nést z minulých vztahů? Mohu se svému manželovi beze studu podívat do očí?
 7. Co by na naše jednání řekly naše budoucí děti? Jsme pro ně vzorem, který by mohly ve svých vztazích následovat?
 8. Odpovídají naše projevy náklonnosti míře našeho vzájemného závazku? Každý vztah se samozřejmě vyvíjí, má svoje stupně – od prvního kontaktu přes nezávazná setkávání, vážně míněné chození až po bezprostřední přípravu na svatbu. Fyzické projevy by měly odpovídat zralosti vašeho vztahu.

Doporučená literatura:

 • West, C.: Dobrá zpráva o sexu a manželství. Praha: Paulínky 2010.
 • Kvapilík, M. (2014): Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat. Brno: Cesta.
 • St. James, R. (2000): Čekej na mě. Praha: Samuel.
 • Trobisch, W. (1990): Dva středy, však jeden kruh. Nové Město nad Metují: Signum Unitatis.

Internetové odkazy:

Doplňující texty:

1. Zpěvačka a herečka Rebecca St. James odpovídá

Tuhle otázku [“Kam až můžeme v intimitě zajít?”] mladí pokládají zřejmě častěji než jakoukoli jinou.

Uvedu několik praktických vodítek, pokud jde o stanovení fyzických hranic. Prvním pravidlem je vyhnout se dotykům na kterékoli části těla, kterou zakrývají dvojdílné plavky. To je dost polopatické. Druhé pravidlo zní: Ať žádná část vašeho těla nevstupuje do žádné části těla toho druhého. To je celkem jasné – od pohlavního styku přes orální sex až po stimulování pohlavních orgánů partnera. Dá se říci, že i francouzský polibek je v podstatě orálním stykem. V tomhle bodě se názory trochu rozcházejí, ale musíte sami sobě položit důležitou otázku: Nepovede mě taková činnost k jednání, kterým už určitě poruším své přání zachovat si sexuální čistotu? Buďte upřímní sami k sobě, buďte upřímní ke svému chlapci nebo dívce, buďte upřímní k Bohu.

Také není vůbec dobrý nápad odkládat jakoukoli část oblečení. A myslím, holky, že si koledujete o problémy, i když jste oba oblečeni a kluk na vás leží. […] Pokud máte dojem, že to, co jste dělali s někým jiným, byste jen obtížně vysvětlovali svému budoucímu manželskému partnerovi, pak to pravděpodobně není v pořádku.

St. James, R. (2000): Čekej na mě. Praha: Samuel, str. 107-108.

 

2. Udržujte si odstup

Kdybyste řekli svým dětem: „Nehrajte si na dálnici,“ co čekáte, že udělají? Půjdou dolů k dálnici, přitočí se k jejímu okraji, vyšplhají na svodidla a vystrčí přes ně nohy, nebo si zatancují na bílé čáře?

Jistěže ne. To je koketování s katastrofou.

„Ale my jsme nešli na dálnici,“ mohly by říct. Možná ne. Ale když budete přemýšlet, jak blízko k ní můžete přijít, je jen otázkou času, kdy vás něco přejede.

Právě proto nemám rád obvyklou otázku: „Jak daleko můžeme zajít?“ Na co se tu ve skutečnosti ptáme? Jak daleko můžeme zajít, aniž bychom skutečně zhřešili? Řekni mi, kde je čára, abych si mohl stoupnout až na kraj.

Písmo říká něco naprosto jiného: „Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce“ (2. Timoteovi 2,22).

Když utíkáte, nebudete se neustále ohlížet a ptát: „Je to už dost daleko?“ Duch poslušnosti říká: „Jestli mi můj Otec říká, že je to špatné, pak se od toho budu držet pěkně daleko. A jestli je čára tady, pak si od ní dám odstup šest metrů, ne pět centimetrů.“

Alcorn, R. (2014). Princip čistoty. Kroměříž: Didasko, str. 53-54.

 

3. Jak daleko mají svobodní zajít?

Bůh nás volá, abychom se cvičili v sebeovládání, které je ovocem Ducha (Galatským 5,22-23).

Bůh stvořil sexuální pudy. Když je stimulujeme, budou směřovat k vyvrcholení. To jsou prostá biologická fakta. Když se spolu mazlíte sexuálně vzrušujícím způsobem, jde o předehru. A Bůh navrhl předehru tak, aby vyvrcholila sexuálním stykem.

Jestli je sexuální styk před manželstvím špatný, je špatné zabývat se jakoukoli činností, která žene mysl i tělo směrem k němu.

To znamená, že čáru musíme nakreslit ještě před tím, než se jeden z partnerů sexuálně vzruší.

Jakmile necháte své tělo překročit tuto čáru, zapomenete na své křesťanské přesvědčení a přestanete se o ně starat. Muži se vzruší rychleji a snáze než ženy. Žena si často myslí, že dlouhé polibky a objetí jsou v pořádku, ale muž se při nich sexuálně vzruší a je v pokušení usilovat o víc. Musíte se ujistit, že jste nakreslili čáru dost vzadu, aby ji ani jeden z vás nepřekročil.

Lidé, kteří se navzájem [úmyslně] sexuálně vzrušují, by neměli být překvapení, když nakonec dojde ke styku. Je to jen přirozený, předvídatelný důsledek jejich rozhodnutí.

Pokud chcete jiný výsledek, musíte udělat jiná rozhodnutí.

Alcorn, R. (2014). Princip čistoty. Kroměříž: Didasko, str. 73-74, zkráceno.

Bůh-sex-manželství_06_Kam až můžeme zajít.pdf - materiál k prohloubení tématu ve formátu pdf.