Mluvit o předmanželské čistotě a panenství jako o vzácném svatebním daru je jen půlka "dobré zprávy o sexu a manželství". Tou druhou půlkou je: Vždycky můžeš začít znova.

Chtěl bych říci, že jsou dva druhy panenství: panenství (panictví) těla a panenství srdce. Někdo sice může fyzicky zůstat panicem, ale vlastně sám sobě "dovolil" všechno ostatní. A někdo sice panenství ztratil, ale teď je mu to upřímně líto. Chtěl by to vrátit. Chtěl by začít znova. To sice není možné ve fyzickém smyslu, ale v duchovním smyslu ano.

Vždycky můžeš začít znova. Jen Bohu s důvěrou vyznej svoji minulost. Odevzdej mu svůj hřích. Neboj se. Bůh tě neodsoudil. My všichni jsme ho už tolikrát zranili. Nikdo na světě nemá právo tě odsoudit, protože Bůh, tvůj Stvořitel a Vykupitel, milující Otec, tě nikdy nezavrhl.

Sestřičko, možná ses nedávno rozešla s někým, komu jsi dala všechno. A teď je ti to líto. Máš strach, že se lidé na tebe budou dívat přezíravě. Neboj se. Vždycky dostaneš novou šanci. Bůh ti znova navrátí panenství srdce, čistotu, jakou jsi měla na začátku. Jen mu to dovol.

On tě miluje víc, než si dokážeš představit. To on ti vdechl život, zamiloval si tě od počátku. Pro TEBE umřel na kříži. A udělal by to znova, kdyby to bylo potřeba.

Jen pro tebe.