O čem je sex? Níže uvádím velmi stručný souhrn toho, co katolická církev učí o manželském sexu:

 

Bůh stvořil pohlavní styk tak, že říká: "Odevzdávám se ti. Přijímám tě. Jsi můj manžel, jsi má manželka." Má "manželský" smysl. Sex je řeč těla s předem daným smyslem a obsahem.

Základní morální požadavek je mluvit touto řečí vždycky pravdu.

Pokud sex říká: "Jsi můj manžel," pak sex mimo manželství nikdy nemůže mluvit pravdu - říká, co není pravda. Proto patří sex až do manželství.

Svátost manželství dokonává pouze "manželský" sexuální akt. ("Manželský akt" neznamená "jakýkoli sexuální projev uvnitř manželství", ale pohlavní styk, při němž se manželé stávají fyzicky jedno tělo a jaký je svou povahou vhodný k předávání života - tj. lidově řečeno "nechráněný styk".) Ten totiž pravdivě vyjadřuje a potvrzuje skutečnost, že muž a žena jsou manželé.

Uzavření manželství dává muži a ženě právo pouze na "manželský" sexuální akt.

Ukutečnit sex "jinak" (například ho úmyslně zbavit plodnosti), znamená ho zbavit jeho "manželského" smyslu. To odporuje smyslu sexuální aktivity. Takový sex pak také není ani v manželství nikdy pravdivý. Je totiž ne-manželský.

Proto je používání antikoncepce, která sex úmyslně zbavuje plodnosti a při které se manželé nestávají jedno tělo, nemorální.

Ze stejného důvodu je nemorální dosažení sexuálního uspokojení mimo rámec manželského sexuálního aktu.

Protože je manželství svazkem, který představuje jedinečné a úplné sebedarování, musí být snoubenci schopni takového sebedarování. 

Proto lidé impotentní, neschopní sexuálního sebedarování ("manželského" aktu) nejsou schopni uzavřít pravé manželství.

Ze stejného důvodu nejsou schopni uzavřít manželství ani lidé stejného pohlaví.

Neplodný pár, který je ale schopen "manželského" aktu, je schopen uzavřít platné a svátostné manželství. "Manželský akt", tj. "nechráněný styk" dokonává svátostné manželství, i když nevede k početí. Manželé si totiž v něm dávají vše, co si v daný moment dát mohou. Hovoří řečí těla pravdivě.

---

Z výše uvedeného také vyplývá, že i když sex patří až do manželství, neznamená to, že v manželství je morálně správný jakýkoli sex. Není jedno, co se svým tělem "říkáme". To, že nás baví "mluvit", neznamená, že smíme říkat cokoli, že smíme lhát.

Sex má být vždy pravdivým znamením: kým jsem pro druhého a kým je druhý pro mne. Má vyjadřovat a uskutečňovat úplné a bezvýhradné přijetí druhého v jeho sexuální komplementaritě a schopnosti společně předávat nový lidský život. Pouze takový sex je manželský. Pouze takový sex je pravdivý. A pouze takový sex je svátostný a posvěcující.