Bůh, sex a manželství

Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Archiv Červenec 2015

Je společné bydlení před svatbou hřích? (7.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Modlitební koutek Motto: „Ten, kterého máš nyní, není tvůj muž…“ Ježíš Kristus (Jan 4,18) „Často říkáme, že toužíme po čistotě, ale potom děláme rozhodnutí, která ji sabotují…


Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (6.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Nač startovat motor, když nechcete vyjet z garáže?“ Neznámý autor Hlavní myšlenky: Sex patří až do manželství. Pokud s tím nesouhlasíte, nemá cenu číst dál. :) Pokud…


Proč patří sex až do manželství? (5.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Manželství ať mají všichni v úctě.“ (Žid 13,4) „Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Manželský život, vyhrazený Božím ustanovením pouze…


Co mají společného Bůh, sex a manželství? (4.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: "Je snad lidská láska myslitelná bez Ženicha a bez lásky, jíž miloval až do krajnosti?“ Sv. Jan Pavel II.: Před zlatníkovým krámkem „Opravdová manželská láska je…