Bůh, sex a manželství

Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Archiv Září 2015

Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (12.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Na základě svého duchovního úřadu utvrzovat bratry (srov. Lk 22,32) deklaruji, že církev nemá vůbec žádnou autoritu udělovat kněžské svěcení ženám a že toto rozhodnutí…