Bůh, sex a manželství

Dobrá zpráva pro rozum i srdce

rubrika Video seriál

Milost svátosti manželství (2.): To nejlepší z dokumentů církve

Svatí Jáchym a Anna z papežské kaple Redemptoris Mater Některé texty učitelského úřadu církve o milosti svátosti manželství jsou opravdu skvostné. Posuďte sami: Katechismus katolické církve: „Tato milost vlastní svátosti manželství je určena k…


Milost svátosti manželství (1.): Duch Svatý jako umělec

Jak působí milost svátosti manželství? Co znamená žít "spiritualitu manželství"? Správně tušíte: nějak to souvisí s Duchem svatým! Přečtěme si na úvod úryvek z Katechismu katolické církve: "Různé liturgie [svátosti manželství] mají bohatství…


Panenství - druhá šance

Mluvit o předmanželské čistotě a panenství jako o vzácném svatebním daru je jen půlka "dobré zprávy o sexu a manželství". Tou druhou půlkou je: Vždycky můžeš začít znova. Chtěl bych říci, že jsou dva druhy panenství: panenství (panictví) těla a…


Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce

Učení katolické církve o antikoncepci nevyvolává v lidech zrovna nadšení. Kdesi hluboko za tím se možná skrývá podezření, že „církev má něco proti sexu“, nebo že chce dosáhnout toho, aby věřící rodiny měly dost dětí pro sestavení fotbalového týmu.…


Říkat sexem pravdu

O čem je sex? Níže uvádím velmi stručný souhrn toho, co katolická církev učí o manželském sexu: Bůh stvořil pohlavní styk tak, že říká: "Odevzdávám se ti. Přijímám tě. Jsi můj manžel, jsi má manželka." Má "manželský" smysl. Sex je řeč těla s předem…


Etické problémy asistované reprodukce

V tomto článku bych rád popsal některé postupy asistované reprodukce a zmínil též jejich hodnocení z pohledu katolické církve. Výše uvedené schéma ukazuje jednotlivé fáze u nás nejrozšířenějšího postupu asistované reprodukce, tj. metody ICSI …


Ženich a nevěsta - Šifra dějin spásy

Rembrandt: Židovská nevěsta Může nám obraz ženicha a nevěsty pomoci hlouběji pochopit radostnou zvěst? Posuďte sami: Snubní tajemství podle Katechismu katolické církve. I. Na počátku: muž a žena stvoření k Božímu obrazu 1604: Bůh, který stvořil…


Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (12.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Na základě svého duchovního úřadu utvrzovat bratry (srov. Lk 22,32) deklaruji, že církev nemá vůbec žádnou autoritu udělovat kněžské svěcení ženám a že toto rozhodnutí…


Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (11.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Ikona Krista - Ženicha (řec. Nymfios) Motto: „Církev jako nevěsta Ježíše Krista chce být knězem milována úplně a bezvýhradně, tak, jak ji miluje Ježíš Kristus. Kněžský celibát…


Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (10.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Umělé oplodnění metodou ICSI Motto: „Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. „Co mi chceš dát? – prosí Abraham Boha – Jsem stále bezdětný“ (Gn 15,2)…


Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (9.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Jde o rozdíl větší a hlubší, než se obyčejně myslí, neboť je spjat se dvěma vzájemně se vylučujícími představami o lidské osobě a sexualitě.“ Jan Pavel II., Familiaris…


Co je špatného na používání antikoncepce? (8.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Čím víc člověk Boha poznává jako milujícího Otce, jehož srdce přetéká láskou k nám a kterému jde o naše štěstí, tím víc důvěřuje opodstatněnosti i těch zákonů, které…


Je společné bydlení před svatbou hřích? (7.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Modlitební koutek Motto: „Ten, kterého máš nyní, není tvůj muž…“ Ježíš Kristus (Jan 4,18) „Často říkáme, že toužíme po čistotě, ale potom děláme rozhodnutí, která ji sabotují…


Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (6.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Nač startovat motor, když nechcete vyjet z garáže?“ Neznámý autor Hlavní myšlenky: Sex patří až do manželství. Pokud s tím nesouhlasíte, nemá cenu číst dál. :) Pokud…


Proč patří sex až do manželství? (5.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Manželství ať mají všichni v úctě.“ (Žid 13,4) „Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Manželský život, vyhrazený Božím ustanovením pouze…


Co mají společného Bůh, sex a manželství? (4.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: "Je snad lidská láska myslitelná bez Ženicha a bez lásky, jíž miloval až do krajnosti?“ Sv. Jan Pavel II.: Před zlatníkovým krámkem „Opravdová manželská láska je…


Co lidské tělo šeptá o Bohu (3.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „[Kristus] vystoupil na katedru kříže a předal nám své učení, které napsal na svém těle. Udělal ze sebe knihu, jejíž písmena jsou tak viditelná, že je každý člověk může…


Co může kněz vědět o lásce (a sexu)? (2.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz. Je jedním ze základních témat, na něž jsem se zaměřil v kněžském povolání, službě na kazatelně, zpovědnici…


Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (1.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Když hovoříme o neviditelném „tajemství skrytém v Bohu od věčnosti“, mluvíme o tom, že: (1.) Bůh je společenství lásky a (2.) jsme předurčeni k účasti na této výměně…


Bůh, sex a manželství: přehled témat

Fotografie z natáčení Mladí křesťané se v zvláště v dnešní době často setkávají s otázkami ohledně sexuality, na které ostatním (a často ani sami sobě) nedokáží přesvědčivě odpovědět. Literatura k tomuto tématu je sice k dispozici, ale běžný křesťan…