Fotografie z natáčení

 

Mladí křesťané se v zvláště v dnešní době často setkávají s otázkami ohledně sexuality, na které ostatním (a často ani sami sobě) nedokáží přesvědčivě odpovědět. Literatura k tomuto tématu je sice k dispozici, ale běžný křesťan nemá velkou motivaci a čas číst tyto často obsáhlé a teologickým jazykem psané texty. Proto se signály.cz rozhodly začít vytvářet obsah, který bude jednoduchou, moderní a přitažlivou formou tato témata otevírat.

Jde o krátká videa se stopáží kolem 5 minut, která se snaží prezentovat důležité morální křesťanské hodnoty přístupným způsobem. Lektorem je kněz P. Karel Skočovský. Videa jsou doplněna materiály ke stažení k hlubšímu promýšlení tématu.

 

 

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ:

1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti

2. Co může kněz vědět o lásce (a sexu)?

3. Co lidské tělo šeptá o Bohu

4. Jak spolu souvisí Bůh, sex a manželství?

5. Proč patří sex až do manželství?

6. Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím?

7. Je společné bydlení před svatbou hřích?

8. Co je špatného na používání antikoncepce?

9. Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství?

10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce?

11. Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát?

12. Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení?

 

Realizace je zajištěna audiovizuální produkcí FORLEAF, která vytvořila videa pouze za minimální nákladovou cenu jako svoji podporu vzdělávání křesťanů. Jedná se o skupinu mladých, převážně křesťanských filmařů, kteří studují nebo dokončují studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Audiovizuální tvorba a tvoří filmy, dokumenty, propagační a reklamní videa.

Signálům se podařilo zajistit sponzory na všech 12 dílů. Děkujeme za podporu!

Přednášející Mgr. Karel D. Skočovský, Ph.D. je novokněz Olomoucké arcidiecéze. Působí jako kaplan ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Vystudoval psychologii na FF MU v Brně (v doktorské práci se věnoval psychologii přirozeného plánování rodičovství) a teologii v Olomouci a Římě. Dlouhodobě se zabývá teologií manželství a rodiny, morální teologií, sexuální etikou a bioetikou. Znát můžete také jeho blog na signály.cz s názvem „Snubní tajemství“

Fotografie z natáčení najdete na stránkách společenství marketingu - zde.