Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského.

 

 

Motto: 

„Manželství ať mají všichni v úctě.“ (Žid 13,4)

„Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství.
Manželský život, vyhrazený Božím ustanovením pouze manželským párům, se totiž stane pramenem štěstí a pokoje, pouze nakolik dokážete zachovávat čistotu, a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí.“

Papež Benedikt XVI.

 

Hlavní myšlenky:

 • Abychom mohli odpovědět na otázku: „Proč patří sex až do manželství,“ musíme nejprve odpovědět na dvě jiné: „Co je manželství?“ a „Jaký smysl má sex?“
 • Bez Boha nemůžeme správně pochopit manželství ani sex. Manželství totiž nevymysleli lidé. Stvořil ho Bůh.
 • Manželství je svobodně uzavřené, výlučné a věrné společenství lásky mezi mužem a ženou svojí povahou zaměřené k předávání života a výchově dětí. Manželství je jedinečná forma úplného sebedarování – manželé v něm tvoří „jedno tělo“. Přijímají jeden druhého v jednotě těla i duše, v pohlavní odlišnosti a se schopností společně předávat život.
 • Právě toto vzájemné darování a přijetí vyjadřuje manželský slib, jímž se manželství uzavírá.
 • A právě toto vzájemné darování, kterým se manželé stávají „jedno tělo“, se uskutečňuje při pohlavním styku. Bůh ho stvořil proto, aby byl završením, tělesným vyjádřením a obnovou manželského slibu. Skrze sex se muž a žena stávají „naplno“ manžely. Ti si dva „řečí těla“ říkají, že jsou manželé. A docela rádi.
 • Mimo manželství sex nedává smysl. Nemůžete řečí těla pravdivě říkat, že chcete tvořit „jedno tělo“ s někým, komu jste v manželském slibu definitivně nedarovali svou budoucnost.
 • Na sex mají manželé celá desetiletí. Období před svatbou má jiné úkoly.

Otázky k diskusi a dalšímu promýšlení:

 1. Přečtěte si níže uvedené články na internetu. Jaký je pro vás osobně ten nejlepší argument proti předmanželskému sexu? A jaký pro?
 2. Chápete manželství jako něco posvátného? Jak do této „posvátnosti“ zapadá sex?
 3. Pokud lidé spolu mají sex před svatbou, proč ještě chtějí uzavřít manželství? Co tím jejich vztah získá?
 4. Co byste udělali, kdybyste před svatbou neplánovaně otěhotněli?
 5. Co symbolizuje bílá barva šatů nevěsty?
 6. Jaký pro vás osobně má význam panenství? Je to něco cenného, nebo „na obtíž“? Proč?
 7. Co si myslíte o nápadu, že „panenství je vzácný svatební dar“?
 8. V čem je podle vás jedinečná „svatební noc“? Jaký význam má podle vás pro lidi, kteří ve stejné posteli už spolu dávno před tím spali?
 9. Přemýšleli jste někdy o sexu tak, že je to „řeč těla“? Co podle vás „říká“?
 10. Znáte zpaměti manželský slib? Co z něj vyjadřuje řečí těla pohlavní styk?
 11. Jak byste se cítili při myšlence, že váš budoucí manžel, kterého ještě neznáte, má v současné době s někým intimní poměr?

Doporučená literatura:

 • West, C.: Dobrá zpráva o sexu a manželství. Praha: Paulínky 2010.
 • Kvapilík, M. (2014): Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat. Brno: Cesta.
 • St. James, R. (2000): Čekej na mě. Praha: Samuel.
 • Trobisch, W. (1990): Dva středy, však jeden kruh. Nové Město nad Metují: Signum Unitatis.

Internetové odkazy:

Video:

 

Doplňující texty:

1. Střízliví do manželství

„Křesťanské know-how říká, že se sexem je dobré počkat až po svatbě. Ale doba před svatbou nesmí být časem zahálky. Je velice náročná v tom, aby člověk právě v tomto období poznal, co je ten druhý zač – a to bez oslepující fascinace sexuálním vztahem. Chodit spolu znamená skutečně prochodit spolu mnoho dní a nocí, námluvy znamenají mluvit spolu o všem možném i nemožném. Bez přehnané fascinace, bez předčasné konzumace. Právě naopak: co nejstřízlivěji. Znamená to držet vzájemné tělesné vztahy do svatby na dohodnutém minimu, růžové brýle si zatím vědomě vůbec nenasazovat.

Fascinace a konzumace má naopak pomoci při startu manželství ve chvíli, kdy už jsem si vybral. Jinými slovy: je třeba se spolu až trochu nudit, abychom zjistili, jestli je to nuda snesitelná. Ale pokud si rozumíme, slovo nuda není přece vůbec na místě. Spíše hluboké přátelství, které už ví, že mu ten sex stejně neuteče. Stačí chvíli počkat.“ (Kvapilík, M.: Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat. Cesta, Brno 2014, str. 21-22.)

 

2. Postupné vykrádání pokladnice manželství

Manželství je jako pokladnice. Bůh do ní vložil lásku, sex, děti, celoživotní slib a radost. A navrch přidal své požehnání. Lidé ale pokladnici manželství postupně vykrádají. Berou si z ní sex a pak i děti a po malých kouskách lásku. A když jednou dojdou k pokladnici a otevřou ji, zjistí, že tam zůstal jen závazek. A o něj moc nemají zájem. O požehnání také ne, protože si bez něho až doteď docela dobře vystačili. A tak prázdnou pokladnici pohodí jako něco bezcenného. Zapomínají přitom, že na jejím dně je ukrytá radost… (P. Karel Skočovský)

Bůh-sex-manželství_05_Proč patří sex až do manželství.pdf - materiál k prohloubení tématu ve formátu pdf.