Bůh, sex a manželství

Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (9.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Jde o rozdíl větší a hlubší, než se obyčejně myslí, neboť je spjat se dvěma vzájemně se vylučujícími představami o lidské osobě a sexualitě.“ Jan Pavel II., Familiaris…


Co je špatného na používání antikoncepce? (8.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Čím víc člověk Boha poznává jako milujícího Otce, jehož srdce přetéká láskou k nám a kterému jde o naše štěstí, tím víc důvěřuje opodstatněnosti i těch zákonů, které…


Je společné bydlení před svatbou hřích? (7.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Modlitební koutek Motto: „Ten, kterého máš nyní, není tvůj muž…“ Ježíš Kristus (Jan 4,18) „Často říkáme, že toužíme po čistotě, ale potom děláme rozhodnutí, která ji sabotují…


Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (6.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Nač startovat motor, když nechcete vyjet z garáže?“ Neznámý autor Hlavní myšlenky: Sex patří až do manželství. Pokud s tím nesouhlasíte, nemá cenu číst dál. :) Pokud…


Proč patří sex až do manželství? (5.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Manželství ať mají všichni v úctě.“ (Žid 13,4) „Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Manželský život, vyhrazený Božím ustanovením pouze…


Co mají společného Bůh, sex a manželství? (4.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: "Je snad lidská láska myslitelná bez Ženicha a bez lásky, jíž miloval až do krajnosti?“ Sv. Jan Pavel II.: Před zlatníkovým krámkem „Opravdová manželská láska je…


Co lidské tělo šeptá o Bohu (3.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „[Kristus] vystoupil na katedru kříže a předal nám své učení, které napsal na svém těle. Udělal ze sebe knihu, jejíž písmena jsou tak viditelná, že je každý člověk může…


Co může kněz vědět o lásce (a sexu)? (2.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz. Je jedním ze základních témat, na něž jsem se zaměřil v kněžském povolání, službě na kazatelně, zpovědnici…


Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (1.)

Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského. Motto: „Když hovoříme o neviditelném „tajemství skrytém v Bohu od věčnosti“, mluvíme o tom, že: (1.) Bůh je společenství lásky a (2.) jsme předurčeni k účasti na této výměně…


Bůh, sex a manželství: přehled témat

Fotografie z natáčení Mladí křesťané se v zvláště v dnešní době často setkávají s otázkami ohledně sexuality, na které ostatním (a často ani sami sobě) nedokáží přesvědčivě odpovědět. Literatura k tomuto tématu je sice k dispozici, ale běžný křesťan…


  • 1
  • 2